Nationale brandpreventieweken Print E-mail

De Nationale Brandpreventieweek (BPW) is een initiatief van de Stichting Nationale Brandpreventieweek (SNBPW). De stichting is ook verantwoordelijk is voor de organisatie van de jaarlijks terugkerende week.

De Brandpreventieweek heeft als doel de aandacht van het Nederlands publiek te vestigen op het gebied van brandveiligheid, of specifieker: het voorkomen van brand en de gevolgen van brand te beperken.

Al jaren richt de Stichting Nationale Brandpreventieweek zich op het voorkomen van brand in de vorm van het actief stimuleren van rookmelders, het gebruik van blusdekens en kleine blusmiddelen. En, thema's als 'Wat doe jij bij brand' of maak je eigen vluchtplan dragen bij aan de (brand)veiligheid in de woning.

Logo brandpreventieweken

In de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?' wijst men op het feit dat brand ook U kan overkomen. En dat u daar NU over na moeten denken. U vindt hieronder de campagne (1 tot en met 31 oktober) in vogelvlucht.
Logo wat doe jij bij brand

Wat doe JIJ bij brand?
Voor de brandpreventieweken staan een drietal onderwerpen centraal, namelijk:

  1. Maak uw huis brandveilig: gericht op brandveiligheidsbewustzijn.
  2. Plaats rookmelders: gericht op het plaatsen én onderhouden.
  3. Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten.

1. Maak uw huis brandveilig
Met deze optie richten we ons op het brandveiligheidsbewustzijn bij mensen. ‘Mij overkomt het niet.', is een veelgehoorde zin. Inderdaad, als uw de juiste maatregelen neemt, overkomt het u hopelijk ook niet. Maak apparatuur stofvrij, zet apparatuur uit voor u het huis verlaat, doof kaarsen als u weggaat.

2. Plaats rookmelders
Nog steeds heeft een groot deel van Nederland geen werkende rookmelder in huis (45%). Dit onderdeel van de campagne is gericht op huishoudens waar geen rookmelder hangt of geen werkende rookmelder. ‘Koop een rookmelder. Haal deze ook daadwerkelijk uit de verpakking en hang hem op. Maak hem regelmatig even stofvrij. En vervang tijdig de batterij.'

3. Weet wat u doet bij brand
Mensen weten niet wat ze moeten doen bij brand. Stel dat ze tijdig gealarmeerd worden door de rookmelder: dan is het noodzakelijk dat ze weten hoe te handelen. De brandweer KAN er niet meteen zijn, dus zelfredzaamheid is essentieel. ‘Welke stappen moet ik ondernemen? En wat moet ik NIET doen? Hoe kan ik het beste vluchten?' Daar moet nu over nagedacht worden. Dat moet nu al geoefend worden.

Meer informatie
Kijk op de website van de Nationale Brandpreventieweek en de website van de campagne 'Wat doe JIJ bij brand?'.

 
Facebook
LinkedIn
YouTube
Volg ons