Nieuwe aanpak VKB 2014 Print E-mail
Er komt in 2014 opnieuw geld beschikbaar voor de veiligheid van kleine bedrijven. Dit geld wordt gebruikt om ondernemers, werknemers en hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere veiligheidsrisico’s. De belangrijkste aanpassing van de aanpak houdt in dat de ondernemers, per type maatregel, uit meerdere leveranciers (en installateurs) kunnen kiezen. Vooruitlopend op een formeel akkoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen leveranciers alvast aanbiedingen indienen. 20140204 Aanpak VKB 2014

De nieuwe invulling is mede gebaseerd op de evaluatie van de aanpak in 2013. Na deze evaluatie is een vervolgonderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s voor een aangepaste aanpak. Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft hiervoor gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen en de opdrachtgever, het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit proces heeft geleid tot een aanpak waarbij meer leveranciers en daarmee ook meer installateurs aan kunnen sluiten.

Hoe ziet de aanpak er in 2014 uit?
Evenals in 2013 voert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een gratis veiligheidsscan uit bij de ondernemer. Waar mogelijk zal hierbij extra maatwerk worden geleverd. Dit gebeurt vooral door meer branchespecifieke scans aan te bieden. Op basis van de scan krijgt de ondernemer een advies voor organisatorische, bouwkundige, elektronische en/of digitale maatregelen. Wanneer de ondernemer kiest voor een van de VKB-aanbiedingen krijgt hij of zij de helft van zijn investering, tot een maximum van 1.000 euro, vergoed. Belangrijk verschil met 2013 is dat er per maatregel meerdere leveranciers met een aanbieding in de aanpak worden opgenomen en er dus ook meer installateurs kunnen aanhaken.

Hoe kunnen leveranciers zich aanmelden?
Vanaf 4 tot en met 28 februari a.s. kunnen leveranciers aanbiedingen indienen. Aanbiedingen kunnen, net als in 2013, betrekking hebben op bouwkundige, elektronische, digitale of organisatorische verbeteringen. Overigens hebben combinaties van bijvoorbeeld elektronische en organisatorische maatregelen de voorkeur. De criteria waaraan de aanbiedingen moeten voldoen zijn te vinden op www.ccv-veiligondernemen.nl. Deze criteria zijn opgesteld door TNO, die de aanbiedingen ook zal beoordelen. Aanbiedingen kunnen worden gemaild naar TNO. De selectie van leveranciers en aanbiedingen wordt vanaf 15 maart bekend gemaakt. Bij een definitief akkoord van de opdrachtgever gaat de aangepaste regeling vanaf 15 april van start.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling VKB.

Bron: hetccv.nl

 
Facebook
LinkedIn
YouTube
Volg ons