Noodverlichting PDF Print E-mail

Een noodverlichtinginstallatie maakt het mogelijk om, in geval van nood, een ruimte veilig te verlaten. Voldoende zichtbaarheid en vluchtrouteaanduiding stellen zeker dat de nooduitgangen, blusmiddelen en veiligheidsapparatuur gemakkelijk kunnen worden gevonden en gebruikt. Tegenwoordig mag er alleen nog maar gebruik worden gemaakt van pictogrammen en gn tekst.

Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting. Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat k in de Arbowet verplicht gesteld is. Daarnaast schrijft de norm NEN 6088 voor welke pictogrammen u moet hebben. Het woord UIT mag bijvoorbeeld niet meer. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte.

De aanwezige noodverlichtinginstallatie zal worden gecontroleerd conform de gestelde eisen (NEN-EN 1838).

De volgende controle acties voert SecuService uit tijdens onderhoud noodverlichting:

1. Visuele controle van de noodverlichting
De controle begint met een algemene inspectie van het armatuur. Onze service monteur bekijkt de armaturen op de volgende vier punten:

 • juiste pictogrammen
 • juiste plaats
 • merk en type
 • zichtbaarheid

2. Uitwendige controle van de noodverlichting
In de volgende stap wordt het armatuur uitwendig bekeken op 6 belangrijke punten:

 • laatste controledatum
 • beschadigingen
 • lekkende accuvloeistof
 • warmteontwikkeling
 • hitteschade
 • bevestiging

3. Functietest van de noodverlichting
Deze test geeft aan of het armatuur een goede werking heeft.

 • responstijd
 • werking
 • capaciteit accu
 • controle op teruglopende lichtsterkte

4. Controle binnenkant van de noodverlichting
Bij deze stap wordt zichtbaar of het armatuur technisch nog in goede staat verkeerd.

 • beschadigingen
 • lekkende accuvloeistof
 • warmteontwikkeling
 • hitteschade
 • aansluitingen, bedrading

5. Vervanging lamp
Als het noodzakelijk is wordt hier de lamp vervangen, dit voorkomt uitval halverwege het jaar.

 • noodlamp vervangt de continulamp
 • plaatsing nieuwe noodlamp
 • testen werking

6. Controle accu
Afhankelijk van de leeftijd wordt een accu vervangen. De kracht van een accu neemt na het vijfde jaar enorm af en geeft geen garantie op een correct werkende verlichting.

 • leeftijd (in het 5e jaar vervangen)
 • accuaansluitingen

7. Afronding controle
Het armatuur wordt weer in elkaar gezet. Bijzonderheden worden vermeld en aan u doorgegeven.

 • armatuur reinigen
 • gegevens noteren
 • inspectierapport opstellen, bijwerking logboek
 
Facebook
LinkedIn
YouTube
Volg ons